Kiến thức PCCC: Phân loại chất chữa cháy

Kiến thức PCCC: Phân loại chất chữa cháy

Khí FM-200, Novec 1230 (chất lỏng hóa hơi): hấp thụ mạnh nhiệt lượng đám cháy, làm dập tắt đám cháy mà không làm giảm nồng độ Oxy

Kiến thức PCCC: Phân loại chất chữa cháy

Kiến thức PCCC: Phân loại chất chữa cháy

a) Nước: là chất dùng để chữa cháy thông dụng, có sẵn trong thiên nhiên và sử dụng đơn giản

– Nguyên lý chữa cháy: hấp thụ nhiệt lượng đám cháy

– Áp dụng cho đám cháy: lớp A, không dùng cho lớp B và C

* Lưu ý:

– Tuyệt đối không sử dụng nước để dập tắt đám cháy xăng dầu vì xăng, dầu nhẹ hơn nước, không hòa tan trong nước nên gây cháy lan.

– Ở những đám cháy có điện, cần ngắt nguồn điện trước khi dập tắt đám cháy

b) Hóa chất khô: bột ABC được chứa trong bình xách tay hoặc xe đẩy

– Nguyên lý chữa cháy: cách ly và làm loãng nồng độ Oxy tiếp xúc với đám cháy, khi thiếu Oxy thì đám cháy sẽ được kìm hãm.

– Áp dụng cho đám cháy: lớp A, B và C

c) Bọt chữa cháy Foam

– Nguyên lý chữa cháy: ngăn không cho Oxy tiếp xúc với đám cháy

– Áp dụng cho đám cháy: lớp A và B

d) Khí nén:

– Nguyên lý chữa cháy: mỗi khí nén có nguyên lý chữa cháy khác nhau

Khí FM-200, Novec 1230 (chất lỏng hóa hơi): hấp thụ mạnh nhiệt lượng đám cháy, làm dập tắt đám cháy mà không làm giảm nồng độ Oxy
Stat-X: bẻ gãy chuỗi phản ứng hóa học
Khí Nito, CO2: làm giảm nồng độ Oxy dưới 14% (nguy hiểm cho con người)
– Áp dụng cho đám cháy: lớp A, B và C

Xem bảng so sánh 5 hệ thống chữa cháy khí tại đây

* Lưu ý: ngoài ra có thể sử dụng các chất chữa cháy đơn giản sau:

– Cát: là chất dễ kiếm, rẻ tiền và dễ sử dụng.

Nguyên lý chữa cháy: cát hấp thụ nhiệt, làm hạ nhiệt độ của đám cháy, mặt khác cát phủ lên đám cháy tạo ra một màng ngăn cách Oxy với đám cháy làm cho lửa tắt (tác dụng làm ngạt).

– Chăn, màng nhúng nước: ngăn cách đám cháy với Oxy bên ngoài, giảm nhiệt lượng đám cháy.

– Dung dịch muối: muối rơi vào bề mặt cháy tạo ra màn cách ly với Oxy.